RİSK YÖNETİM UZMANI

Empatik İnsan Kaynakları / Başakşehir / İstanbul
Yayın Tarihi: 20.09.2021

Danışmanlık süreçlerini yürüttüğümüz Finans-Yatırım sektöründe faaliyet gösteren müşteri firmamız için ‘’Risk Yönetim Uzmanı’’ arayışımız mevcuttur.

GÖREV TANIMI :

·       Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş şirket ana hedefleri doğrultusunda, kendisine bağlı birimlerin hedef çalışmalarının koordine edilmesi ve takibi, bu hedeflerin ilgili birimlere adil bir şekilde dağıtılması ve hedef/gerçekleşmelerin takip edilmesi süreçlerini yönetir."

·       Şirketin karşılaşacağı risklerin etki ve olasılıklarının hesaplanarak ölçeklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi, maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatları şirketin risk profiline ve iştahına paralel  olarak yönetilmesi,  raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında öneri ve tavsiyelerde bulunmak, önemli risk konularında rehberlik etmek

·       Kurumun risk yönetimi çalışmalarını yapmak.

·       Risk yönetiminin planlanmasını, tasarlanmasını, yönetilmesini ve planın uygulanmasını sağlamak.

·       Tarif ve tahmin ağırlıklı, analiz içeren, riskleri tanımlamayı amaçlayan planlamanın düzenlemelerini yapmak,

·       Kanunlar tarafından zorunlu kılınan ve her kurumun önem vermesi beklenen çevresel faktörlere etki ve yasal gereklilikler, bununla birlikte maliyet değerlendirmesi gibi çalışmalar arasında karşılaştırma yapmak.

·       Kurumun daha önce yapmış olduğu risk değerlendirmelerini inceleyip, sonuçları göz önünde bulundurarak yeni stratejileri bu temel üzerine inşa etmek.


Paylaş
HRPeak