MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ

Empatik İnsan Kaynakları / Ankara
Yayın Tarihi: 18.01.2022

Danışmanlık süreçlerini yürüttüğümüz müşteri firmamız için ‘’ Mali İşler Direktörü’’ arayışımız mevcuttur.

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin; bankacılık, işletme, iktisat, maliye ve diğer ilgili bölümlerinden mezun (tercihen yüksek lisans eğitimi almış),
 • İyi seviyede İngilizce bilen,
 • Tercihen telekomünikasyon, IT veya teknoloji ağırlıklı sektörlerde yer alan kurumsal şirketlerde Mali İşler alanında çalışmış,
 • Finans, bütçe ve raporlama, IFRS raporlama, muhasebe uygulamalarında en az 15 yıl tecrübeli, (7 yılında yöneticilik yapmış olmak)
 • Hazine yönetimi, alacak takibi ve yurtdışı kaynaklı proje finansmanı konusunda tecrübeli,
 • Tek düzen hesap planına, vergi mevzuatına, muhasebe uygulamalarına, IFRS (TFRS) konularına ve bütçe işleyişine vakıf,
 • Mali tablo analizi ve trend analizi konularında yetkin,
 • Tercihen SMMM belgesine sahip,
 • Tercihen halka arz (IPO) ve/veya halka açık şirket tecrübesi olan, 
 • Tercihen iç denetim, gelir güvence ve usulsüzlük (fraud) yönetimi tecrübesi bulunan,
 • Analitik düşünce yapısına sahip, çözüm odaklı ve detaylara önem veren,
 • Pozitif, proaktif, planlama ve takip yeteneği güçlü,
 • Stratejik karar alma yeteneğine sahip, problem çözme ve üst düzey kararlara katkıda bulunma özelliğine sahip olan,

İş Tanımı

 • Finans, muhasebe, bütçe ve raporlama bölümlerini şirket süreçlerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yönetmek,
 • Finans alanında her türlü iç ve dış gelişmeler, fırsat ve tehditler, beklentilerdeki değişimler konusunda piyasa ile ilgili bilgi toplamak ve üst yönetime bilgi vermek,
 • Mali tablolar ve raporlar (bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, vb.) ile finans ve iş planlarının oluşturulmasını sağlamak, kontrol etmek, değerlendirmesini yapıp üst yönetime sunmak,
 • Bütçe ve mali analiz çalışmalarını üst yönetime sunmak,
 • Uluslararası muhasebe standartlarına (IFRS) göre şirket mali tablolarının hazırlanmasını sağlamak yönetim kuruluna sunmak,
 • Mali raporlama sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak,
 • Nakit akışı, risk tahminleri, grup şirketleri arası mali süreçler ve nakit stratejileri organizasyon / raporlama süreçlerini oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak, 
 • İşi ile ilgili mevzuat (vergi hukuku, ticaret hukuku, vb.) değişiklik ve yeniliklerini takip edip şirket süreç ve uygulamalarına adapte etmek,
 • Sorumluluğundaki alanlarda mevcut iş süreçlerini geliştirerek, etkinlik ve verimliliği arttıracak uygun kurumsal yönetim modelini oluşturmak.

Paylaş
HRPeak