FİNANS MÜDÜRÜ

Empatik İnsan Kaynakları / Başakşehir / İstanbul
Yayın Tarihi: 17.09.2021

Danışmanlık süreçlerini yürüttüğümüz Finans-Yatırım sektöründe faaliyet gösteren müşteri firmamız için "Finans Müdürü’’arayışımız mevcuttur.

GÖREV TANIMI :

·       Cari kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uygun olarak, 

·       Şirketin finansal rapor ve tablolarının hazırlanması dahil olmak üzere tüm finans yönetiminden,

·       Merkez ve şubelerinin sermaye işlemlerinin planlanmasından,

·       Likidite hesaplamasından ve yönetiminden,

·       Finansal kayıtlarının tutulmasından,

·       İlgili kamu ve resmi kurumlara verilecek rapor ve belgelerin zamanında ve doğru hazırlanmasından, teslim edilmesinden,

·       Firmanın cari alacaklarının takibinden ve tahsilinden,

·       Tasarruf fon havuzunda biriken tutarların muhasebeleştirmesinden, gereğinde raporlanmasından sorumludur.

·       Ayrıca, yeni yatırım ve fizibilite çalışmalarının yürütülmesinden,

·       Ödeme taleplerinin şirket yönergelerine ve süreçlerine uygunluğunu kontrol ederek, likidite pozisyonuna uygun olarak,doğru ve uygun ödeme araçlarıyla ödenmesinden,

·       Finansal planlama ve finansal risk süreçlerinin yönetilmesinden,

·       Şirketin özkaynaklarıyla ilgili işlemlerinin yürütülmesinden,

·       Şirketin tüm mali ve finansal raporlarının doğru verilerle düzenlenmesini hazırlanması için muhasebe departmanı ile koordinasyon içerisinde çalışmaktan,

·       Şirket teminat mektupları ve bloke çeklerinin hazırlanmasından,

·       Özellikli işlemlerde mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirildiğinin kontrol edilmesinden,

·       Banka hesapları ve sanal pos sistemi üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin kontrol edilmesinden,

·       Şirketin gelir ve giderlerini, finansal durumunu, likidite pozisyonunu etkileyecek resmi olan veya olmayan tüm belge ve dokümanların kontrol edilmesinden,

·       Bu işlemleri yaparken hem departman içi hem diğer departmanlar arasında koordinasyon sağlamaktan,

·       Departmanında gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin uygulanmasından ve denetiminden sorumludur.


Paylaş
HRPeak