STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ

Empatik İnsan Kaynakları / Avrupa / İstanbul
Yayın Tarihi: 22.10.2021


Danışmanlık süreçlerini yürüttüğümüz Finans-Yatırım sektöründe faaliyet gösteren müşteri firmamız için ‘’Strateji ve İş Geliştirme Direktörü’’arayışımız mevcuttur.

GÖREV TANIMI :

·       Periyodik olarak yapılan Yönetim Kurulu ve komite toplantıları için son ekonomik ve sektörel göstergelerin Şirket faaliyetlerine ve sektöre olası etkilerinin değerlendirildiği sunumlar için Genel Müdürlüğün talep ettiği hazırlıkları yapmak,

·       Şirketin büyüme hedeflerini belirleme çalışmalarına katkı vermek,

·       Belirlenen hedeflere ulaşmak için stratejileri planlamak,

·       Rakip ürün analizleri yaparak etkilerini çıkartmak ve düzenli olarak üst yönetime raporlamak,

·       Sektöre ait beklentileri çıkartmak ve raporlamak,

·       Şirket müşterilerinin eğilimlerini takip etmek ve düzenli değişimlerini takip etmek,

·       Müşterinin ihtiyacına yönelik iş geliştirirken verimliliği dikkate alarak şirket içi süreçleri iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

·       Dijital pazarlama stratejilerinin oluşturulması, planlanması ve takibi yapmak

·       Geliştirmek için çalıştığı ürün, servis veya hizmet için İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri,Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi mevzuatlara uygun tasarlanmasını sağlamak,

·       Toplam maliyete yönelik planlama yaparak bütçeyi verimliliğini takip etmek,

·       İş geliştirme için planlanan projeyi, proje ekibi ile uygulamak ve plana uygun ilerlenmesini sağlamak,

·       Geniş bir zaman dilimine hitap edebilmesi ve özgün olması hedefi ile müşteri ihtiyaçlarına hitap eden yeni iş alanları planlamak ve tasarlamak,

·       Strateji planlama kapsamında belirlenen hedeflerin takibi için raporlama yapmak.

·       Rakip verilerini değerlendirilmesi ve fırsat alanlarının tanımlanmasını yapmak,

·       Müşteri istek ve şikayetleriyle ilgili sistem kurmak ve müşteri memnuniyet oranlarını takip etmek,üst yönetime raporlamak.


Paylaş
HRPeak