GENEL MÜDÜR

Empatik İnsan Kaynakları / İzmir
Yayın Tarihi: 17.09.2021

Matbaacılık sektöründe faaliyet gösteren müşteri firmamız için ‘’Genel Müdür’’ arayışımız mevcuttur.

Aranan Nitelikler:

·       Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

·       Matbaacılık sektöründe deneyimli,

·       İyi derecede sözlü ve yazılı dil bilgisi olan,

·       Özellikle Satış(İhracat),Finans ve Üretim alanında tecrübeli,

·       Minimum GMY ve Direktör seviyelerinde görev yapmış,

·       MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen.

·       İzmir’de ikamet eden veya edebilecek adaylar.

Görev Tanımı:

·       Tüm çalışmaların firma prensiplerine, politikalarına ve yönetim sistemlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

·       Yönetim Kurulu Başkanınca belirlenen stratejilere uygun olarak, şirketin genel yatırım, tevsi, modernizasyon, kalite, ürün, hizmet, fiyat, üretim, teknik, stok, satış, mali, personel ve diğer fonksiyonel politikalarını ilgili yöneticilerle görüşerek belirlemek, hazırlatmak, onaylatmak ve yürürlüğe koymak.

·       İlgili uygulamaları takip etmek. Kuruluş için gerekli olabilecek her türlü yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve devamlılığı için gerekli çalışmalara destek vermek ve bu çalışmalar için gerekli kaynakları sağlamak,

·       Kuruluşun uyguladığı yönetim sistemlerine uygun olarak politika belirlemek ve bu politikaların uygulanmasını sağlamak,

·       Kendisine direkt bağlı birimler tarafında aktarılan problemler konusunda karar almak ve kararlarının uygulamalarını ve sonuçlarını takip etmek.

·       Aylık plan ve hedeflerin durumunu belirli periyotlar halinde kontrol etmek, sapmalara dair gerekli bilgiyi ilgili yöneticilerden almak, sapmalara karşı gerekli önlemleri bizzat almak ya da önlemleri alacak kişileri belirlemek.

·       Yıllık ve aylık üretim programlarının ve bütçelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

·       Üretim için gerekli kaynakların saptanmasını sağlamak, kaynakları israfı önleyecek ve verimliliği arttıracak şekilde koordine etmek.

·       Şirketin aylık ve yıllık bilançolarını Yönetim Kurulu Başkanı'na sunmak.

·       Yönetim Kurulu Başkanı’na sunulmak üzere şirkete dair periyodik ve özel raporlar hazırlatmak ve ilgili raporların Yönetim Kurulu Başkanı'na ulaştırmak.

·       Kendisini aşan konularda Yönetim Kurulu Başkanı ile konsensüs kurmak ve fikir alışverişi yapmak.

·       Geleceğe dönük analizler, projeksiyonlar ve tahminler yaparak, şirketin ana politika ve hedeflerini bu doğrultuda kontrol etmek.

·       Şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeyi izleyerek gerekli fizibilite ve yatırım çalışmalarını yaptırtmak.

·       Şirket içinde ekip çalışmalarını desteklemek, kuruluş içi birlikte çalışmayı desteklemek ve özendirmek.

·       Çalışanların yasal mevzuat ve yönetim sistemleri gereği yada kendi iş alanları ile ilgili  eğitimlerinin sürekliliği için kaynak sağlamak.

·       İş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında ilgili tedbirlerin alınması konusunda gerekli yetkilendirmeyi gerçekleştirmek ve kaynakları sağlamak.

·       Kamu ihalelerine katılmak.  
Paylaş
HRPeak