FİNANS VE RİSK İZLEME DİREKTÖRÜ

Empatik İnsan Kaynakları / Başakşehir / İstanbul
Yayın Tarihi: 17.09.2021

Danışmanlık süreçlerini yürüttüğümüz Finans-Yatırım sektöründefaaliyet gösteren müşteri firmamız için ‘’Finans ve Risk İzleme Direktörü’’arayışımız mevcuttur.

GÖREV TANIMI :

·       Şirketin mali uygulamalarının yasal düzenlemelere ve mevzuata uygun olmasını sağlamak,

·       BDDK mevzuatına, düzenlemelerine uygun olarak merkez ve şubelerin sermaye işlemlerini yönetmek,

·       Stratejik iş planları oluşturmak üzere piyasa trendlerini analiz etmek,

·       Şirket nakit akışı, hesapları ve diğer finansal işlemleri denetlemek,

·       BDDK mevzuatına, düzenlemelerine uygun olarak şirketin öz kaynak işlemlerini yönetmek,

·       BDDK ve diğer İlgili kurumlara firmanın finansal durumunu belirten periyodik raporlar oluşturmak,

·       26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararname çerçevesinde yapılan bağımsız denetimleri yönetmek,

·       Likidite hesaplama ve yönetimini gerçekleştirme işlerini idare etmek

·       Finansal riski en aza indirmek için yöntemler araştırmak,

·       Finans politikalarında meydana gelen değişiklikleri mevcut iş akışına uygulamak,

·       Şirketin ibraz etmesi gereken resmi belgelerin hazırlanmasını sağlamak,

·       Şirket tarafından yapılan mali işlemleri gözden geçirmek,

·       Şirket projelerinin mali ve idari işleyişini takip etmek,

·       Muhasebe kayıtlarının kanun ve mevzuatlara uygun olacak şekilde tutulmasını sağlamak,

·       Aylık bütçe, maliyet ve gider analizleri yaparak üst yönetime sunmak,

·       Mali tabloları oluşturmak ve sürekli revize edilmesini sağlamak,

·       Şirketin ödeme ve tahsilat programlarını hazırlamak ve yönetmek,

·       Her bir proje için düzenli olarak çeşitli muhasebe raporları hazırlamak,

·       Şirket bütçe sistemleri ile iş stratejilerinin gelişimini yönetmek,

·       Finansal süreçleri değerlendirmek ve üst düzey yönetime iyileştirme kapsamları hakkında görüş sunmak,

·       Vergi hesapları ve beyanlarının doğru yapıldığından ve zamanında teslim edildiğinden emin olmak,

·       Kendisine bağlı personelin koordinasyon, eğitim ve mesleki gelişimlerini sağlamak,

·       Finansal risk yönetim ve denetimini sağlamak,

·       Şirketin finansal, tahsisat, teminat risklerinin izlenmesini, takip edilmesini, tasarruf finansman sözleşmesi yapan/yapacak müşterilerin maksimum finansman limitlerini tespit ve tayin edilmesini yönetmek,

·       Şirketin, nakit akışı, likit kaynak yönetimi,ihtiyat fonu, tasarruf havuzu gibi finansal argümanların öngörülen rasyolara uygunluğunu takip edip izlenmesini yönetmek.


Paylaş
HRPeak