SATIŞ DİREKTÖRÜ

Empatik İnsan Kaynakları / Başakşehir / İstanbul
Yayın Tarihi: 17.09.2021

Danışmanlık süreçlerini yürüttüğümüz Finans-Yatırım sektöründe faaliyet gösteren müşteri firmamız için ‘’Satış Direktörü’’ arayışımız mevcuttur.

GÖREV TANIMI :

·       Yönetim tarafından belirlenmiş şirket ana hedefleri doğrultusunda, kendisine bağlı müdürlük ve birimlerin hedef çalışmalarının koordine edilmesi ve takibi, bu hedeflerin ilgili müdürlük ve birimlere adil bir şekilde dağıtılması ve hedef/gerçekleşmelerin takip edilmesi süreçlerini yönetir,

·       Şirketin pazar alanını genişletmek için yeni satış stratejileri belirlemek amacıyla ilgili direktörlüklerle ortak çalışmalar yapmak,

·       Satışı artırmak için gerekli yöntem ve teknikleri oluşturmak ve geliştirmek.

·       Satışların verimliliğini arttırmak için doğru hedef kitleye ulaşma çalışmaları yapmak,

·       Satış alanında düzenlenen raporları değerlendirmek ve Genel Müdüre sunmak,

·       Satış için belirlenen verilerin toplanmasını sağlamak,

·       Projelerin satışına destek olacak yatırımcı adayları ve potansiyel partnerlik projelerinin irdelenmesi ve görüşmelerin koordine edilmesi,

·       Proje fiyatlandırmanın ekonomik ve piyasa gerçeklerine göre dönemsel revizyonlarının taslak çalışmasına katkıda bulunmak. Bu bağlamda finansal verileri okumak ve karlılık hesabı yapmak,

·       Değişen rekabet koşullarını karşılamak için araştırma, rakip analizi, fiyat-performans analizleri yapmak ve Genel Müdüre raporlamak,

·       Mevcut ve potansiyel müşterilerin alacak risklerini inceletmek ve alınan teminatlar ile karşılaştırılma raporlarını istemek, Finans ve Risk İzleme Direktörlüğü ile koordineli çalışmak,

·       Satış departmanında bulunan diğer personellerin satış stratejisi ile ilgili öneri ya da şikayetlerini dinlemek,

·       Müşterilerle ya da diğer Kurumsal şirketler ile görüşmeler yapmak,

·       Satış sonuçlarını izlemek ve analiz etmek,

·       Satış operasyonlarını kusursuz ve sorunsuz bir şekilde yönetmek, satış sonrası faaliyetlerini (satış süreçlerini, müşteri memnuniyetini ve olası satış iadelerini) kontrol ettirmek ve rapor almak.

·       Departmanın bütçesini hazırlayarak Genel Müdüre sunmak. Onaylanan bütçeyi denetlemek ve yönetmek

·       Kendine bağlı müdürlük ve birimlerin hedeflerinin ve faaliyetlerinin planlanması süreçlerini denetlemek.

·       Personelin Performans değerlendirmelerini yapmak.

·       İhtiyaçlar doğrultusunda kendisine bağlı bulunan personelin eğitim planlarını yapmak, kariyer planlamasına katkıda bulunmak.

·       Olabilecek personel ihtiyaçlarını belirlemek, zamanında temin edilebilmesi için gerekli talepleri yapmak.

·       Departmanın hedeflerini ve yapılan işlerini gözden geçirmek üzere kendisine bağlı yöneticilerle periyodik toplantılar yapmak.


Paylaş
HRPeak