AR-GE MÜDÜRÜ (Ankara-Malatya) (CDR 03)

Empatik İnsan Kaynakları / Malatya
Yayın Tarihi: 27.11.2020
Aranan Kişi Sayısı: 1

Danışmanlığını yürüttüğümüz çadır ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren müşteri firmamız için ‘’Ar-Ge Müdürü’’ arayışımız mevcuttur.

İşletme şimdilik Ankara’da olup; birkaç ay içinde Malatya’ya taşınacaktır.

Aranan Nitelikler:

·       Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun,

·       İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilen,

·       Minimum 7 yıl tecrübeli,

·       SAP kullanım tecrübesi olan,

·       Kalite süreçlerinde çalışmış,

·       Ürünün tasarımından seri üretime geçişine kadar tüm süreçlerine hakim,

·       Liderlik özelliklerini taşıyan, takım çalışmasına uyumlu,

·       Problem çözme, analiz etme yeteneğine sahip,

·       Pozitif iletişim becerisine sahip, iş disiplinine önem veren,

·       B sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen.

·       Malatya’da ikamet eden veya edebilecek adaylar.

Görev Tanımı:

·       Yeni çadır modelleri tasarlamak, hesaplamalarını yapmak, malzeme reçetelerini çıkartmak, fiyatlandırmak, maliyet analizini hazırlamak,

·       Yeni çadır modelleri prototiplerini üretmek ve malzeme temin etmek,

·       Yeni modellerde kullanılacak yeni hammaddelerin piyasada dış tedarikçilerle ortak geliştirilmesini koordine ederek ilk üretimlerini sağlamak,

·       Pazarlama Müdürlüğüne fiyat teklifi verilecek ihaleye girilecek ilk üretimlerle ilgili malzeme reçetesi çıkartmak,

·       Hammadde stok kartları açtırmak,

·       SAP süreçlerini takip etmek,

·       Standartlara uygun süreç için hazırlanmak,

·       Mevcut teknik şartnamelerin farklı versiyonlarını farklı müşterilere göre hazırlamak,

·       İlk teklif verilen tarafımıza gelen teknik şartnameleri hazırlanmak ve üretim süresi çıkartmak,

·       ISO ve CE belgeleri almak, belgelendirmek, denetimlere hazırlamak,

·       Üretim Biriminde hazırlanan ödeme dosyalarına yardım etmek,

·       Üretim Biriminin ihtiyacı olan olur ve taleplere yardım etmek,

·       Barkodlandırma işlemlerini takip etmek,

·       İç ve dış tedarikçiler araştırmak üretim süreçlerinin veya makinelerinin verimlilikleri ile ilgili gelişmeler üzerine çalışmak,

·       Yeni alınacak üretim makineleri araştırmak,

·       Yeni üretim yöntemleri araştırmak. 

·       İhtiyaç halinde üretim maliyetlerini düşürücü ve ürün kalitesini yükseltici teknolojileri , projelendirmek ve faaliyete geçmesini sağlamak.

·       Pazarlama Satış Müdürlüğü tarafından yapılan, tüketici tercihlerine uygun ve ürün çeşitliliğini sağlayacak çalışmalar sonucu tespit edilen ürünlerin üretilebilmesi için her türlü araştırma ve geliştirme çalışmalarını başlatmak ve sürdürülmesini temin etmek.

·       Tedarik edilen ilk madde ve malzemelerin gerekli giriş kalite kontrollerini yapmak.(Muayene Komisyonuna dahil olan personel için)

·       Satış sonrası ve/veya gözlem esnasında ortaya çıkan arızalar ve/veya teknik hataları incelemek ve Satış-Pazarlama Müdürlüğü tarafından raporlanan müşteri şikâyetlerini veya işletmeye farklı kanallardan gelen şikayetleri değerlendirmek ve çözüm yolları geliştirmek.

·       Satın alma faaliyetlerinde şartname ve teknik dokümanları hazırlamak.(Teknik Şartname Komisyonu dahilinde )

·       İhale öncesi yayınlanan Teknik şartnamelere gelen zeyil dilekçelerini değerlendirmek ve gerekli ise düzeltme yaparak zeyilname yayınlatmak.

·       İlgili birim personeli tarafından Birim bütçesi hazırlanırken kontrol etmek ve onaylanmış bütçeye bağlı olarak hareket etmek,

·       Kalite Yönetim Sistemleri kapsamında işletmenin yürüttüğü standartları birimine uygulatmak

·       Ulusal ve/veya Uluslararası partnerler ile işbirliği yaparak yeni ürün geliştirme ve bu ürünün ticarileşmesini sağlamak adına sürüdürülen bütün operasyonel ve Kurumsal faaliyetleri yönetmek.

·       Ürünlerin patent ve faydalı model belgelerinin takibi ve yenileme işlemlerinin kontrolünü sağlamak.

·       Şirket ihtiyaçları veya müşteri geribildirimleri doğrultusunda Ulusal ve/veya Uluslararası partnerler ile işbirliği yapılarak geliştirilen veya tasarlanan yeni ürün için alanda kurulumunu sağlamak ve performans takibini değerlendirmek.

·       SAP (QM) modülünde kalite onayına üretim birim tarafından üretilen veya fason üretilen mamül ve/veya yarımamül ayrıca alımı yapılan hammadde kalite sonuçlarını girerek kabul/red/şartlı kabul etmek.

·       Şartnamelerde kullanılan standartların güncellenmesine onay vermek,

·       Yasal ve kurumsal mevzuatlar çerçevesinde(tamimler) belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve uygulatmak, güncellemelerde koordineli olmak.

·       Pazarlama Müdürlüğü tarafından istenen, yurtiçi/yurtdışı piyasadaki çadır modelleri için birim personelleri tarafından yapılan maliyet çalışmalarının kontrol etmek.

·       Satın alımlarda, fiziksel muayenesi uygun ulunan malzemelerin Kimyasal Muayene ’ye gönderimi için gerekli laboratuvarı tespit etme hususunda danışma noktası olmak.

·       Birim ihtiyaçları doğrultusunda her türlü malzeme/hizmet alımında SAP üzerinden satın alma taleplerini onaylamak.

·       Şirket bazında yöneticilerinin ve mesai arkadaşlarına, teknik konularda danışma noktası olmak.


Paylaş