İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ

Empatik Human Resources / Anadolu / İstanbul
Publish Date: 28.11.2022

Danışmanlığını yürüttüğümüz müşteri firmamızın Holding Genel Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere "İnsan Kaynakları Müdürü’’ arayışımız mevcuttur.

GENEL İŞ TANIMI:

·       İnsan Kaynakları stratejilerinin belirlenmesi için İK Direktörü’ne destek sağlamaktan ve İK uygulamalarının tasarım ve geliştirme çalışmalarının yönetilmesinden sorumludur.

·       İK süreçlerine ait politika/prosedürlerin belirlenmesini, şirketler genelinde ihtiyaç duyulan yeteneklerin çekilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması için Yetenek Yönetimi süreçlerinin çalışan deneyimi bakış açısıyla tasarlanmasını ve yaygınlaştırılma çalışmalarının yürütülmesini sağlar.

ROL & SORUMLULUKLAR:

·       İK stratejilerinin belirlenmesi için yönetim ekibi ile birlikte çalışmak,

·       İK çatısı altında yürütülen tüm süreçlere ilişkin politika/prosedürlerin oluşturulma ve güncellenme süreçlerini yönetmek,

·       İK süreçlerine ilişkin standartların belirlenmesi, süreçler içerisinde yer alan dokümanların/formların ve araçların tasarlanması süreçlerini yönetmek,

·       İnsan kaynakları yönetimine ilişkin gerekli raporların altyapısının oluşturulması, tasarlanması, hazırlanması için paydaşlar ile koordinasyonu sağlamak,

·       Periyodik İK raporlarını incelemek, gelişim alanlarını tespit etmek ve İK Direktörü’ne sunmak,

·       Yönetimin talep ettiği anlık raporlarınkalite standartları doğrultusunda karşılanmasını sağlamak,

·       İK koordinasyon ve bilgilendirme toplantılarına katılım sağlamak,

·       Mükemmeliyet Merkezi önderliğinde yenilikçi İK politikaları, fonksiyonel İK stratejileri, ürünleri ve süreçlerinin geliştirme çalışmalarını yürütmek,

·       Mevzuat ve piyasa trendlerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek ve yönetim ile tartışmak,

·       Organizasyonel yapılanmaya ilişkin tasarım ihtiyaçlarını değerlendirmek ve Üst Yönetim’in görüşüne sunmak,

·       İş değerleme, performans yönetimi ve yetenek yönetimi süreçlerinde yer alan kalibrasyon toplantılarına katılım sağlamak,

·       İş gücü planlama ve bütçe süreçlerindeki koordinasyonu takip etmek, raporlamaları analiz etmek ve yönetimin görüşüne sunmak,

·       İK süreçlerine ilişkin yapılacak tümt asarım ve geliştirme çalışmaları öncesinde ekip ile vizyon paylaşımı yapmak, yapılan tasarımları değerlendirmek ve yönetimin onayına sunmak,

·       Yetenek yönetimi süreçlerinin işleyişini takip etmek, ekibi yönlendirmek, çıktıları değerlendirmek ve iyileştirme ihtiyaçlarını tespit etmek,

·       Yıllık yetenek yönetimi, performans yönetimi ve personel bütçesi takvimlerinin oluşturulmasını sağlamak ve şirketler genelinde iletişimini yapmak,

·       Hizmet tedarikçilerini yönetmek ve performanslarını değerlendirmek,

·       Stratejik inisiyatifleri ve İK projelerini yönetmek, proje bütçelerini belirlemek ve bütçe takiplerini yapmak,

·       İK ihtiyaçları doğrultusunda uygun teknoloji çözümlerini değerlendirmek ve uygulanmasını sağlamak,

·       Birim/bölüm gider bütçesine uyumu takip etmek.


Share
HRPeak