AFET MÜDAHALE DİREKTÖRÜ

Empatik Human Resources / Ankara
Publish Date: 1.2.2023
Number of Personnel: 1


Danışmanlık süreçlerini yürüttüğümüz müşterimiz için "Afet Müdahale Direktörü" arayışımız mevcuttur.


Aranan Nitelikler ve Yetkinlikler


·      Lisans mezuniyeti, Tercihen lisans üstü (Tercihen Afet ve Acil Durum Yönetimi )

·      İlgili seviyelerde en az 7 yıl deneyimi olan (Tercihen toplamda 15 yıl iş deneyimi),

·      MS Office ve Office 365 programlarına hakim,

·      İleri seviyede İngilizce bilgisi (Okuma Yazma, Konuşma) olan,

·      Tercihen aktif SAP kullanımı,

·      Afet ve kriz yönetimi bilgisi/deneyimi  olan,

·      Afet hazırlık, planlama ve müdahale deneyimi,

·      Saha çalışmalarına engeli bulunmayan,

·      İş birliği ve takım çalışmasına önem veren,

·      Paydaş memnuniyeti odağında olan,

·      Kavramsal düşünme becerisi gelişmiş,  

·      Planlama ve organizasyon becerisi,       

·      Kriz yönetimi becerisi, 

·      Değişim yönetimi yaklaşımı olan,           

·      Zaman yönetimi becerisi,                        

·      Askerlik hizmetini tamamlamış (Erkek Adaylar İçin),

·      Seyahat engeli bulunmayan,

·      B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,


Görev Tanımı


·  Afet seviyesine bağlı olarak olay komutanı görevinin üstlenilmesi, olay komuta görevi esnasında yürütülen tüm operasyonel ve mali süreçlerin ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütülmesinin sağlanması,      

·  Afet haberlerinin değerlendirilmesi olay seviyesine karar verilmesi ve olay seviyesine göre müdahale çalışmalarını başlatılarak Afet Müdahale Planı çerçevesinde tüm birimlerin göreve çağrılmasının sağlanması,   

·  Operasyon planları çerçevesinde komuta merkezli organizasyon yapısının oluşturulması, diğer birimler ile koordinasyonun sağlanması,    

·  Afet müdahale planlarında öngörülen esaslara dayanarak, operasyon harekat planlarının yapılması ve afet alanında müdahalede bulunacak ekiplerin çalışma esaslarının belirlenmesi,           

·  Bölge Afet Yönetimi Merkezleri ve bağlı müdahale merkezlerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde işletilmesi ve meydana gelecek afet ve acil durumlara müdahale etmelerinin sağlanması,

·   Afet ve acil durumlar sonrasında ortaya çıkan beslenme, barınma ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla ön iyileştirme çalışmalarının koordine edilmesi ve standartlar geliştirilmesinin sağlanması,

·  Ülke genelinde yaygın bir haberleşme sistemi kurulmasının sağlanması, tüm haberleşme sistemlerinin aktif olarak çalıştırılması, afet ve acil durumlar sonrası alanda / Olay Komuta merkezinde iç ve dış haberleşmenin kesintisiz yapılmasının sağlanması,           

· Afet Müdahale Planı çerçevesinde verilen iş ve işlemlerinin yerine getirilmesinin sağlanması.


Share
HRPeak